create a website

Černá labuť a ty bílé

25. ročník mezinárodního semináře CASLIN

12.-16. září 2021, Wellness Hotel Panorama, Blansko


     

Organizátoři

Téma semináře

Na počátku roku 2020 zasáhla Evropu největší krize od přelomu století. Pandemie koronaviru na nějakou dobu paralyzovala téměř veškeré lidské činnosti, knihovny nevyjímaje. Postupně se ale svět vrátí do nějakého normálu – ale bude to jiný normál, než na jaký jsme byli zvyklí. S černými labutěmi, tedy s nepředvídanými událostmi, jsme pracovali na CASLINu 2017. Nu, teď nám jedna přiletěla. Ve smyslu, v jakém „labutě“ popsal Nasim Taleb, se z ní teď stala labuť bílá, normální. Koronavirus tady je a bůhví jak dlouho zůstane. I spousta bílých labutí teď vypadá jinak, než jak jsme byli zvyklí. A do toho může přiletět něco dalšího… Pojďme tedy v osvědčeném formátu strategických scénářů nahlížet do budoucnosti se vší nejistotou, kterou cítíme. Pojďme hledat, co je dnes důležité pro knihovny a – možná ještě naléhavěji – čím jsou ony důležité pro nový svět.


Programový výbor

Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze

Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

Pavel Kocourek, INOVATIKA

Michal Indrák, Moravská zemská knihovna v Brně

Tomáš Jandera, Knihovna Akademie věd ČR

Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze

Anna Vandasová, Národní knihovna ČR


Jan Černý, Městské kulturní středisko Hostivice

Martin Svoboda, Národní technická knihovna

Tomáš Fiala, Centrum vedecko-technických informácií SR

Alojz Androvič, Centrum vedecko-technických informácií SR

Andy Lass


Hlavní organizátor

Tomáš Kubíček, Moravská zemská knihovna v Brně

Program semináře

První den

16:00 - 18:30 Registrace účastníků
19:00 - ?         Úvodní společenský večer s rautem
19:00               Úvodní slovo - T. Kubíček
19:10                Úvodní slovo za programový výbor - M. Lhoták
19:15                Glosa Andyho Lasse
19:15                Představení jednotlivých pracovních skupin

První pracovní den

08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 09:05   Oficiální zahájení semináře
09:05 - 10:15     Paulína Tabery - Vývoj české společnosti 2010-2030
10:15 - 10:45    Přestávka na kávu
10:45 - 11:55      Daniel Münich - Ekonomické dopady koronavirové  krize a vhled do našich ""peněženek"" v dalších letech
11:55 - 12:40     Metodické zahájení semináře, představení plánu práce 
12:40 - 13:40   Oběd
13:40 - 15:00    Welcome to the „Failcamp“
15:00- 16:30     Zahájení práce ve skupinách
16:30 - 17:00   Přestávka na kávu
17:00 - 18:30    Práce ve skupinách - pokračování
19:00 - 20:00  Večeře
20:45 - ?            Příprava prezentace výsledků z I. dne

Druhý pracovní den

08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 10:30    Práce ve skupinách - finalizace prezentace
10:30 - 11:00   Přestávka na kávu
11:00 - 12:30     Představení výsledků práce I. dne
12:30 - 13:00    Zadání úkolu pro II. den  
13:00 - 14:00  Oběd
14:00 - 17:00    Výlety (program bude upřesněn)
17:00 - 18:30    Práce ve skupinách
19:00 - 20:00 Večeře
20:45 - ?           Práce ve skupinách, finalizace úkolu z II. dne

Třetí pracovní den

08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 10:30   Práce ve skupinách - finalizace prezentace
10:30 - 11:00   Přestávka na kávu
11:00 - 12:30     Představení výsledků práce II. dne
12:30 - 13:00    Zadání úkolu na III. den 
13:00 - 14:00  Oběd
14:00 - 16:00    Práce ve skupinách
16:00 - 16:30  Přestávka na kávu
16:30 - 18:30    Práce ve skupinách finalizace úkolu z III. dne, příprava         rybiček do akvária
19:00 - ?            Závěrečný večerní raut
19:15                   Závěrečná poznámka Andyho Lasse

Závěrečný den

08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 10:00   Představení výsledků práce III. dne
10:00- 10:45   Přestávka na kávu, check-out z pokojů
10:45 - 12:45    Akvárium / Panelová diskuze - sumarizace výstupů 
12:45 - 13:00    Oficiální ukončení semináře - závěrečné slovo 
13:00 - 14:00  Oběd
14:30                  Odjezd

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Ustojí Koncepce rozvoje knihoven mávnutí křídel černé labutě?

CASLIN 2021,  12.-16. 9. 2021, Blansko

Teorie černé labutě Nassima Taleba se poprvé na CASLINu objevila v roce 2018. Účastníci tohoto ročníku se s nepředvídatelnými událostmi mohli důvěrně seznámit, protože přílet černé labutě byl jeden z faktorů, který významně ovlivnil fiktivní světy pracovních skupin a knihovny v nich. 

V roce 2021 už víme, že vše zdánlivě nemožné, možné je, a jaké přímé dopady to má. I když sám Nassim Taleb pandemii koronaviru za černou labuť nepovažuje, je to událost, která reálně ovlivnila nejen osobní životy lidí po celém světě, ale také širší společenské vztahy, svět obchodu, vzdělávání i vědy. 25. ročník semináře CASLIN se proto zaměřil na to, jak v nejbližších letech dopady pandemie ovlivní činnost knihoven a zda se právě probíhající ekonomické, společenské i technologické změny dostatečně odráží ve stávající Koncepci rozvoje knihoven ČR.

Datový a teoretický základ k tématu účastníkům poskytly úvodní přednášky. Socioložka Paulina Tabery, která se dlouhodobě věnuje tématu formování a změny veřejného mínění, hovořila o tom, jak pandemie zahýbala s důvěrou ve společnosti (např. ve veřejné instituce) nebo o tom, jaký lidé očekávají vývoj své osobní ekonomické situace, i ekonomiky státní. Mimo jiné zaznělo, že se stále zvětšuje skupina lidí, kteří jsou vyčleněni z veřejného života a služeb. Lidí, kteří nepoužívají, protože nechtějí nebo neumějí, digitální nástroje. Ekonom Daniel Münich prezentoval práci skupiny IDEA (součást CERGE EI) a její výzkum a prognózování dlouhodobých výhledů nejen pandemie samotné, ale hlavně jejích ekonomických dopadů. Dost děsivá čísla nabízí například Kalkulačka odhadu finančních ztrát způsobených výlukou prezenční výuky.

Vybaveni fakty i metodologií pustili se účastníci do práce, aby splnili zadání a s použitím metody Scenario Planning upravené na míru CASLINu připravili teze pro velmi blízkou budoucnost. Časovou hranicí pro přemýšlení byl rok 2027. Rok byl zvolen záměrně a odpovídá konci platnosti stávající Koncepce rozvoje knihoven. Výsledné teze nabízejí velmi stručná, ale velmi nosná, doporučení knihovnám čemu se začít věnovat hned, a na co zaměřit svou pozornost. Minimálně v rovině úvah a rozvojových plánů. Věříme, že závěry budou využity nejen při aktualizaci Koncepce na půdě Ústřední knihovnické rady, ale že poskytnou inspiraci i při aktualizaci strategických a koncepčních materiálů na úrovni krajů, ale i v jednotlivých knihovnách.

Kompletní soubor tezí nabízí níže přiložená prezentace. Teze i s komentáři můžete zhlédnout v odkázaném videu se závěrečnou diskuzí. Osobní výběr autorky nabízí témata, která, alespoň podle jejího odhadu, knihovnám umožní přestát všechna mávnutí křídel černých labutí: 

- bezbariérový přístup veřejnosti ke vzděláváni

 -budování důvěryhodnosti a zasypávání příkopů (sociálních, digitálních)

- podpora mediální gramotnosti

- profesionalizace marketingu a PR knihoven

- resilience (odolnost proti IT útokům, aktualizace strategických dokumentů, zaměstnanci a různorodost pozic a kvalifikací)

- bezkontaktní služby a digitální obsah

- sdílení

Přípravný výbor CASLINu děkuje za skvělou organizaci akce v nelehkých podmínkách Moravské zemské knihovně v Brně, jmenovitě Michalu Indrákovi. Věříme, že příští ročník už proběhne bez dalších nutných opatření, a že z USA přiletí i Andy Lass. :) Těšíme se na vás!

Zpracovala: Lenka Hanzlíková (členka Programového výboru CASLIN, Městská knihovna v Praze)


Kam dál:

- Paulina Tabery: Vývoj české společnosti 2010-2030

- Daniel Münich: Ekonomické dopady koronavirové krize

- Andrew Lass: Velice blízká budoucnost: Poznámky k diskusi / brainstormingu na semináři CASLIN 2021

- Teze CASLIN 2021 pro knihovny jako poselství z nepříliš vzdálené budoucnosti

- CASLIN 2021 - závěrečná diskuze (videozáznam, YouTube)

Místo konání

WELLNESS HOTEL PANORAMA ****
Češkovice 168 678 01 Blansko

provozni@hotelpanorama.cz 
recepce@hotelpanorama.cz 
Telefon: 516418111, 725418111 

https://hotelpanorama.cz

Mobirise
Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a
601 87 Brno

Kontakt

 Michal.Indrak@mzk.cz
+420776027961